Tin tức

RSS Icon
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA
14/06/2017
     Thực hiện Quyết định số 2478/QĐ-TTg ngày 30/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”   
 
     Thực hiện Quyết định số 2478/QĐ-TTg ngày 30/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, ngày 26/5/2017 UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 1888/KH-UBND về phê duyệt kế hoạch tuyên truyền phong trào TDĐKXDĐSVH đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai với mục đích: Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào với các hình thức phong phú, đa dạng; góp phần củng cố, nâng cao nhận thức về Phong trào và trách nhiệm thực hiện Phong trào của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội về nội dung, ý nghĩa thiết thực của Phong trào nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa trong gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

     Kế hoạch cũng nêu cụ thể các nội dung cần triển khai thực hiện:
     1. Thông tin, tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào.
     2. Thông tin, tuyên truyền về thực hiện các phong trào cụ thể trong Phong trào:  Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt”, Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, Phong trào xây dựng “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương, Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, Phong trào xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.
    3. Thông tin, tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Phong trào: “Gương sáng văn hóa”, “Gia đình văn hóa” tiêu biểu “Làng văn hóa”, “Thôn văn hóa” , “Tổ dân phố văn hóa” tiêu biểu, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tiêu biểu, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” tiêu biểu, “Doanh nhân văn hóa” tiêu biểu.
 
     Để thực hiện các nhiệm vụ trên, kế hoạch đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc thành viên Ban chỉ đạo các cấp thực hiện Kế hoạch, bảo đảm việc cung cấp các thông tin cơ bản về thực hiện Phong trào cho các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các cấp đồng thời bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các cấp.
 
(Thanh Thủy - Phòng XDNSVHGĐ)

Tin tức

RSS Icon
bieutuongdulich-(2).png
Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Phan Xuân Vũ - Giám đốc Sở, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại:  0269.3824399  -  Fax:  0269.3715058
Email: vhttdlgialai@gmail.com (nhận tin bài)
hoặc svhttdl@gialai.gov.vn (nhận công văn)
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT Ngày 01 tháng 7 năm 2016  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.