Tin tức

RSS Icon
KIỂM TRA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAK PƠ VÀ HUYỆN KBANG
11/04/2017
Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-BCĐ ngày 16/3/2017 của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Kế hoạch kiểm tra hoạt động Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” các huyện thị xã, TP năm 2017. Ngày 4/4/2017-5/4/2017, Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh do đồng chí Phạm Hồng Phong – PGĐ Sở VHTTDL – Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ tỉnh  làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra phong trào với BCĐ phong trào huyện Đak Pơ và Huyện Kbang.
Qua kiểm tra thực tế việc triển khai phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  tại một số xã và có buổi làm việc với BCĐ phong trào của xã Hà Tam và xã Đông, sau đó đoàn kiểm tra tiếp tục làm việc với BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” 02 huyện Đak Pơ và Kbang tại trụ sở UBND huyện.
 
Qua đợt kiểm tra thực tế tại các địa phương cho thấy, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở. Thực hiện tốt việc triển khai các văn bản của Trung ương và của tỉnh, đa số các địa phương đều đã ra quyết định thành lập và kiện toàn BCĐ, ban hành quy chế làm việc của BCĐ từ cấp huyện đến cơ sở, hàng năm đều xây dựng kế hoạch triển khai.  Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng phát triển về chiều rộng và chiều sâu. Về công tác gia đình được các cấp chú trọng quan tâm và đã triển khai đầy đủ các văn bản của Trung ương cũng như của tỉnh và địa phương đã chú trọng quan tâm nhất trong công tác tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình.  Về Gia đình văn hóa;  thôn, làng văn hóa;  cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa ngày càng được nâng lên theo từng năm; Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị được chú trọng quan tâm. BCĐ các địa phương thực hiện tốt hương ước, quy ước và nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Công tác bảo tồn và phát các giá trị văn hóa phi vật  thể được các địa phương chú trọng quan tâm. Ngoài ra, hàng năm các thiết chế văn hóa thể thao được đầu tư để phấn đấu đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới trong năm 2017 và trong những năm tới.
Bên cạnh những thành tựu và kết quả đạt được, các địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác triển khai phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  các thành viên BCĐ đa số là kiêm nhiệm nên việc triển khai thực hiện vẫn chưa dành nhiều thời gian sâu sát trong phong trào này, chưa đồng bộ, thống nhất, nhiều thành viên còn đùn đẩy công việc cho nhau, công tác phối hợp chưa nhịp nhàng, kinh phí thực hiện cho phòng trào còn hạn chế…. Qua các buổi làm việc với BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” từ huyện đến cơ sở kiến nghị với Đoàn kiểm tra của BCĐ tỉnh một số nội dung như: BCĐ và văn phòng thường trực BCĐ tỉnh quan tâm,  chỉ đạo sâu sát hơn nữa các nội dung trong công tác triển khai phong trào, quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa thể thao, bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể của địa phương cũng như kinh phí cho các hoạt động phong trào và công tác gia đình…
 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Hồng Phong – PGĐ Sở VHTTDL, Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác triển khai thực hiện  phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  của huyện Đak Pơ và huyện Kbang. Đồng thời trong thời gian tới, BCĐ huyện Đak Pơ và Kbang cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động thực hiện tốt các nội dung của phong trào gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, tăng cường quản lý sử dụng các thiết chế văn hóa và bảo tồn các giá trị văn hóa của địa phương. Thực hiện tốt các hương ước, quy ước và nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đối với những kiến nghị, đề xuất của các xã, BCĐ huyện Kbang và Đak Pơ, Đoàn kiểm tra ghi nhận và báo cáo với BCĐ “phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh./.
                                                                 
Bùi Vũ Linh – Phòng XDNSVHGĐ

Tin tức

RSS Icon
bieutuongdulich-(2).png
Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Phan Xuân Vũ - Giám đốc Sở, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại:  0269.3824399  -  Fax:  0269.3715058
Email: vhttdlgialai@gmail.com (nhận tin bài)
hoặc svhttdl@gialai.gov.vn (nhận công văn)
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT Ngày 01 tháng 7 năm 2016  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.