Tin tức

RSS Icon
THÀNH LẬP VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TỈNH GIA LAI
Ngày 29 tháng 7 năm 2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 444/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Gia Lai.
Về cơ cấu tổ chức: Đồng chí Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiêm Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh;Trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình - Sở VHTTDL: Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.
Thành viên Văn phòng thường trực gồm các công chức phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình - Sở VHTTDL và lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Du lịch tỉnh.
Trụ sở của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đặt tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Quyết định trên cũng quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng thường trực bao gồm: Chuẩn bị nội dung các cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh; các hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết, hội thảo và chương trình làm việc, kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo tỉnh. Tổ chức các cuộc họp định kỳ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc tại một địa điểm khác do Ban Chỉ đạo tỉnh quyết định. Xây dựng và phối hợp xây dựng các văn bản chỉ đạo; đầu mối liên hệ và phối hợp các hoạt động chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Kiểm tra thực hiện Phong trào và làm việc với Ban Chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố về công tác chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh hoặc ủy quyền của các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh. Nghiên cứu, tham mưu đề xuất nội dung, tiêu chí, cơ chế chính sách, chủ trương, giải pháp tăng cường chỉ đạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ công tác về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thường trực giải quyết và trình Ban Chỉ đạo giải quyết những thắc mắc, kiến nghị, tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thông báo bằng văn bản kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh hoặc Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (khi được ủy quyền) tại mỗi cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh. Chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức thực hiện các lớp tập huấn nghiệp vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong tỉnh.
Hiện nay Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã ký ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.

Thanh Thủy (Phòng XDNSVHGĐ)

Kết quả sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 49-CT/TƯ của Ban bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH đất nước
Với nhận thức sâu sắc, gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách con người, trong văn kiện các kỳ Đại hội của  Đảng đều đề cập đến vấn đề phát triển gia đình. Chỉ thị số 49/CT-TW ngày 21/02/2005 của ban bí thư TW “ Về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” ra đời đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp phát triển gia đình ở Việt Nam nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng.

Thành phố Pleiku đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình
Xây dựng gia đình “Hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ và phát triển bền vững” là mục tiêu được Đảng, Nhà nước, các tầng lớp xã hội quan tâm. Bởi gia đình chính là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách; bảo tồn, phát huy những văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

NHỮNG HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG “NGÀY HẠNH PHÚC QUỐC TẾ” 20 THÁNG 3

Với hy vọng tất cả mọi người dân trên Trái Đất đều được nếm vị ngọt bình yên, ngày 28 tháng 12 năm 2012 Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết lấy ngày 20 tháng 3 hàng năm là “Ngày Hạnh phúc Quốc tế”. 


HỘI THẢO BÁO CÁO 5 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Trong 2 ngày 19 và 20 -11-2013, tại thành phố Huế - tỉnh Thừa thiên Huế, Vụ Gia đình - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo “Báo cáo 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình”. Về tham dự hội tháo có đại diện các Bộ, ngành: LĐTBXH, Y tế, Công An, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoach Đầu tư, Tòa án ND tối cao, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân…,đại diện các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan phòng chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ): Trung tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ, CSAGA, Bệnh viện Đức Giang Hà Nội, đại diên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố: Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hải dương, Bình Định, Nghệ An, Long An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế,  Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, các tỉnh khu vực Tây Nguyên.

BẠO LỰC GIA ĐÌNH - NỖI ĐAU TRẦN GIAN
Bạo lực gia đình  đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quyền con người, danh dự, nhân phẩm và tính mạng của mỗi cá nhân , đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Trường hợp đau buồn của gia đình chị  L. ở một huyện phía Nam Gia Lai dưới đây là một câu chuyện có thật.

Nhìn lại sau 5 năm triển khai thực hiện Luật phòng chống bạo lực gia đình
Luật phòng, chống bạo lực gia đình được ra đời và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2008. Qua 05 năm triển khai, hầu hết các cấp uỷ Đảng, chính quyền đều quan tâm chỉ đạo, thực hiện, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng.

Tập huấn giảng viên nòng cốt về phòng chống bạo lực gia đình
Để xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt về phòng, chống bạo lực gia đình tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch  với sự hỗ trợ của Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam đã tổ chức tập huấn cho cán bộ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên. Tham gia khóa tập huấn có 16 học viên và các giảng viên đến từ Bộ Y tế, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia. Khóa tập huận diễn ra từ ngày 21-29/8/2013 tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định.

Tập huấn kỹ năng tuyên truyền giáo dục bình đẳng giới trong gia đình
Thực hiện chương trình phối hợp giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới, vừa qua tại Uỷ ban nhân dân xã Ia Bang - huyện Chư Prông, Ban quản lý tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban quản lý) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ về kỹ năng tuyên truyền bình đẳng giới trong gia đình cho gần 50 người là cán bộ Ban quản lý xã, thôn, làng, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình và thành viên phụ trách địa chỉ tin cậy tại cộng đồng thuộc xã Ia Bang.

Thực hiện thành công chiến lược bình đẳng giới, trách nhiệm không của riêng ai
Cách đây gần chục năm, mỗi khi đến nhà vận động các bậc phụ huynh cho con em họ đến trường học tập, cô Thanh - giáo viên dạy môn Anh Văn trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi – xã Ia Dom - một xã biên giới của huyện Đức Cơ ( tỉnh Gia Lai) cùng rất nhiều các thầy cô khác đã gặp không ít khó khăn, phần  vì trẻ em  người dân tộc Jrai ở lứa tuổi Mẫu giáo, Tiểu học nơi đây thường  theo cha mẹ  lên rẫy cả ngày; “ Để lũ trẻ ở nhà thì ai nấu cơm cho chúng nó ăn”, và  “ Cho lũ trẻ đi học cái chữ  thì chúng cũng không no được cái bụng ” – Chị Rơ Châm H’ Son và nhiều những bậc cha mẹ khác vô tư cho chúng tôi biết như vậy khi họ được hỏi: Tại sao gia đình không cho trẻ em đến trường học tập?.

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 

Tin tức

RSS Icon
bieutuongdulich-(2).png
Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Phan Xuân Vũ - Giám đốc Sở, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại:  0269.3824399  -  Fax:  0269.3715058
Email: vhttdlgialai@gmail.com (nhận tin bài)
hoặc svhttdl@gialai.gov.vn (nhận công văn)
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT Ngày 01 tháng 7 năm 2016  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.