NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN THU HÚT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH Ở GIA LAI
06/12/2017
Ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Giám đốc
 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai
 
Du lịch đang trở thành ngành kinh tế có vai trò quan trọng trong đóng góp vào GDP của một số quốc gia trên thế giới, trong đó Việt Nam đã dần khẳng định vị trí chiến lược của du lịch trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thể hiện quyết tâm và hành động của Đảng và Chính phủ trong định hướng phát triển du lịch phù hợp với tình hình hiện nay. Năm 2017 là năm đánh dấu nhiều chuyển động của ngành du lịch Việt Nam, trong đó du lịch Gia Lai đã đạt được những kết quả tích cực. Tổng lượt khách đến Gia Lai năm 2017 ước đạt 500.000 lượt, tăng 22% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 9.650 lượt, tăng 6,3% so với cùng kỳ, khách nội địa đạt 490.350 lượt, tăng 22% so với cùng kỳ, tổng doanh thu ước đạt 245 tỷ đồng, tăng 21 % so với cùng kỳ, nộp ngân sách ước đạt 23 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.
 
Riêng với du lịch Gia Lai, có thể nói tiềm năng văn hóa bản địa của Gia Lai như là một kho tàng vô giá, sự đô thị hóa và kinh tế thị trường tác động chậm đến với các bản làng, những phong tục tập quán truyền thống vẫn còn được lưu giữ khá đậm nét ở Gia Lai. Bên cạnh đó, “Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên” di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận sẽ là điều kiện thuận lợi để Gia Lai phát triển du lịch văn hóa bản địa. Hơn nữa, tiềm năng du lịch sinh thái ở Gia Lai khá phong phú có thể kể đến như:  Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng, núi lửa Chư Đang Ya, Thác Phú Cường, Biển Hồ, Hồ Ayun Hạ… sẽ là tiền đề cho sự kết hợp giữa du lịch sinh thái và du lịch văn hóa một cách mật thiết, hiệu quả và khoa học trong quá trình định hướng phát triển du lịch của địa phương. Gia Lai vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa với các di tích Tây Sơn Thượng đạo, làng kháng chiến Stơr-quê hương anh hùng Núp; với các di tích kháng chiến nổi tiếng như Chiến thắng Đak Pơ-năm 1954 (trên đường quốc lộ 19); chiến thắng Plei Me gắn với thung lũng huyền thoại Ia Đrăng (1964), chiến thắng Đường 7 Sống Bờ (17/3/1975) kết thúc thắng lợi chiến dịch Tây Nguyên lịch sử.
Tuy nhiên, sản phẩm du lịch Gia Lai vẫn còn đơn điệu, thiếu nhiều dịch vụ hỗ trợ, khai thác chủ yếu dưới hình thức tham quan là chính, chưa thu hút hút được những nhà đầu tư lớn để hình thành các khu, điểm du lịch có quy mô lớn tạo thành hình ảnh du lịch rõ nét của một điểm đến. Bên cạnh đó, loại hình du lịch văn hóa bản địa mới bước đầu đi vào khai thác dưới hình thức tham quan, tìm hiểu văn hóa… chưa hình thành được mô hình du lịch cộng đồng để du khách thực sự được trãi nghiệm tại chính bản làng hiện nay của Gia Lai.
Để lợi thế về tài nguyên của du lịch Gia Lai trở thành sản phẩm du lịch đủ sức hấp dẫn thu hút khách du lịch, cần có một chiến lược đầu tư sản phẩm phù hợp, trong đó vấn đề thu hút đầu tư có vai trò quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Một số giải pháp nhằm thu hút đầu tư cho du lịch Gia Lai như:
 
1. Giải pháp về cơ chế chính sách
 
Về mặt chủ trương, Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Chương trình 43-CTr/TU ngày 26/6/2017 thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đây là một thuận lợi cho du lịch Gia Lai có nền tảng cho việc xây dựng kế hoạch nhiệm vụ cụ thể để phát triển du lịch.
Ngoài Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, cần ban hành chính sách ưu đãi trong việc giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, giảm phí thuê đất, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian đầu (5 năm hoặc 10 năm) để thực hiện các dự án du lịch trọng điểm, ưu đãi cho những dự án phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch tại địa phương.
Cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi tiến hành các thủ tục, trình tự thực hiện việc đầu tư dự án và kinh doanh du lịch tại địa phương. Trước mắt, hoàn thiện nhanh chóng công tác quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch tạo hành lang pháp lý về quỹ đất và định hình sản phẩm du lịch để có cơ sở thu hút đầu tư.
Có chính sách khuyến khích sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch và chia sẻ lợi ích hợp lý từ nguồn thu du lịch để hỗ trợ phát triển cộng đồng.

2. Giải pháp về nguồn vốn đầu tư

Khơi thông mọi nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh, đa dạng hóa các hình thức tạo lập vốn, thực hiện chính sách xã hội hóa đối với hoạt động đầu tư vào du lịch nhằm huy động tối đa các kênh vốn đầu tư của mọi thành phần kinh tế; mở rộng phương thức đầu tư BOT, BT đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch có khả năng thu hồi vốn trực tiếp.
Ưu tiên nguồn vốn ngân sách, các nguồn vốn ODA cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông dẫn đến các khu, điểm du lịch; Ưu tiên vốn tín dụng ưu đãi dài hạn của Nhà nước để đầu tư một số công trình trọng điểm trong lĩnh vực du lịch.
Tổ chức tốt công tác xúc tiến đầu tư thông qua các chương trình quảng bá tuyên truyền, cung cấp thông tin và kêu gọi đầu tư đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước; tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư tìm hiểu và tiếp cận các cơ hội đầu tư theo định hướng quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh.

3. Giải pháp về xúc tiến quảng bá:

          Hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch có tác động tích cực trong việc xây dựng hình ảnh của điểm đến du lịch, thông qua việc thu hút khách đến với địa phương, hoạt động này cũng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư từ việc đánh giá sự ảnh hưởng từ du khách đến với điểm đến. Du lịch Gia Lai cần xây dựng chiến lược xúc tiến quảng bá du lịch phù hợp, trên cơ sở xác định sản phẩm du lịch của Gia Lai là tập trung vào thế mạnh về du lịch văn hóa-sinh thái để có những hoạt động xúc tiến, quảng bá cũ thể và hiệu quả.
          Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các địa phương lân cận và một số tỉnh thành có du lịch phát triển, nhằm phát huy lợi thế của mỗi địa phương và tạo sự đa dạng cho sản phẩm du lịch. Trong thời gian qua, du lịch “Gia Lai-Đak Lak-Kon Tum-Tây Nguyên đại ngàn” đã đồng hành tham gia các sự kiện du lịch lớn trong nước tại các hội chợ VITM-Hà Nội, ITE-Hồ Chí Minh… bước đầu hình thành sản phẩm liên kết giữa 3 địa phương. Tiếp tục phát huy loại hình này đối với các tỉnh:  Bình Định, Quảng Nam, Hồ Chí Minh, Hà Nội… trên cơ sở cụ thể hóa các nhiệm vụ trong chương trình liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh với Gia Lai.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực

          Nguồn nhân lực du lịch đảm bảo về chuyên môn và khả năng thích ứng trong điều kiện phát triển và hội nhập hiện nay là môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Đây là một trong những điều kiện làm giảm áp lực của doanh nghiệp trong quá trình tuyển dụng và xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp. Vì vậy, để đẩy mạnh hoạt động này cần thiết phải: Tăng cường liên kết, hợp tác và tạo môi trường thuận lợi trong hoạt động đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch như: mở các cơ sở đào tạo về nghiệp vụ du lịch trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện để các doanh nghiệp liên kết đào tạo theo phương châm Nhà nước và doanh nghiệp cùng hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực về du lịch. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyên nghiệp, có kỹ năng, kiến thức, thái độ và văn hóa ứng xử tốt, phục vụ trong các loại hình du lịch chuyên biệt như: du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng...
 
Một số giải pháp cơ bản trên góp phần thu hút đầu tư du lịch Gia Lai trong giai đoạn hiện nay.
bieutuongdulich-(2).png
Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Phan Xuân Vũ - Giám đốc Sở, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại:  0269.3824399  -  Fax:  0269.3715058
Email: vhttdlgialai@gmail.com (nhận tin bài)
hoặc svhttdl@gialai.gov.vn (nhận công văn)
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT Ngày 01 tháng 7 năm 2016  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.