Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào Danh mục các địa điểm tiềm năng phát triển Khu du lịch quốc gia
12/03/2018
Ngày 27/02/2018, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 1845/VPCP-KGVX về việc bổ sung Khu Du lịch Biển Hồ-Chư Đăng Ya, tỉnh Gia Lai vào Danh mục các địa điểm tiềm năng phát triển Khu du lịch quốc gia theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 
Phạm vi nghiên cứu dự kiến
Khu DLQG Biển Hồ - Chư Đăng Ya (Ảnh: Đề án)
 
             Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; trong đó nghiên cứu, xây dựng các định hướng phát triển, giải pháp quản lý, bảo vệ, tôn tạo, khai thác và phát huy giá trị tài nguyên du lịch để phát triển Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya theo hướng bền vững, hiệu quả; bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch liên quan của địa phương.Tiềm năng du lịch khu vực Biển Hồ - Chư Đăng Ya
(Ảnh: Đề án)
Ý tưởng quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ – Chư Đăng Ya
(Ảnh: Sưu tầm)


Ngọc Đường (Phòng QLDL)


bieutuongdulich-(2).png
Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Phan Xuân Vũ - Giám đốc Sở, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại:  0269.3824399  -  Fax:  0269.3715058
Email: vhttdlgialai@gmail.com (nhận tin bài)
hoặc svhttdl@gialai.gov.vn (nhận công văn)
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT Ngày 01 tháng 7 năm 2016  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.