Hiệu quả từ công tác tuyên truyền phân giới cắm mốc tại Gia Lai
24/11/2016
Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, Bộ VHTTDL, Sở VHTTDL Gia Lai đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tích cực phối hợp với các đơn vị tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ nhằm triển khai đến các cơ sở, tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa công tác phân giới, cắm mốc Việt Nam – Campuchia. Các địa phương tổ chức định kỳ nhiều hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc khu vực biên giới; đồng thời tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia như: phòng chống tội phạm; ma túy, mại dâm; phòng chống HIV/AIDS; phòng chống phá rừng...
Một buổi biểu diễn văn nghệ của Nhà hát CMNTH Đam San.

Công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đạt hiệu quả. Nhiều thôn, làng tại các xã biên giới đã xây dựng các quy ước, hương ước, quy chế dân chủ hạn chế một số hủ tục rườm rà trong lễ cưới, tang, thực hiện đăng ký kết hôn đúng quy định, việc thách cưới không còn quá nặng nề; một số hủ tục, mê tín dị đoan được loại bỏ: tục chôn chung; tục tỏ sự thương tiếc người chết bằng cách rạch mặt, đập đầu, đốt lửa; tục chia của cho người chết; lên đồng, yểm bùa…Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã thật sự có sức lan tỏa sâu rộng, khơi dậy tinh thần tự giác của mỗi người dân, tạo môi trường văn hóa lành mạnh từ mỗi gia đình. Tỷ lệ gia đình văn hóa; thôn, làng văn hóa năm sau cao hơn năm trước, đời sống của nhân dân được nâng cao cả về vật chất và tinh thần. Ngày càng có nhiều phương tiện, loại hình hoạt động đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân: du lịch, vui chơi giải trí, học tập. Tính đến năm 2015, toàn tỉnh có 245.913 gia đình được công nhận là gia đình văn hóa; 1.484 làng, tổ dân phố đạt làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa; Có 22 xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới.
Hoạt động nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, triển lãm, thư viện, thông tin lưu động... luôn  được đổi mới cả về nội dung và hình thức, từng bước nâng cao chất lượng và chuyên nghiệp hóa một số lĩnh vực, cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của cán bộ, nhân dân và đóng góp tích cực cho công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Các huyện đã tích cực chỉ đạo đưa các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thông tin lưu động, trưng bày chuyên đề, tủ sách lưu động, chiếu bóng… về cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại các cơ sở, bình quân 150 buổi/năm với khoảng 180.000 lượt người xem, trong đó số buổi biểu diễn phục vụ vùng sâu vùng xa là 100 buổi. Trung bình hàng năm, mỗi huyện tổ chức được khoảng 3 – 6 chương trình biểu diễn văn nghệ, 1 – 2 hội thi, định kỳ 2 – 4 năm tổ chức Liên hoan nghệ thuật cồng chiêng và Hội diễn nghệ thuật quần chúng. Nhìn chung, trong những năm gần đây, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của quần chúng phát triển khá mạnh, các hình thức vui chơi, giải trí, thưởng thức văn học nghệ thuật của nhân dân đã có những thay đổi theo chiều hướng tích cực.
Tuy nhiên, để thực hiện tốt hơn nữa cho công tác này, trong thời gian tới các cấp chính quyền cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo người dân, đặc biệt là nhân dân vùng biên giới về công tác phân giới, cắm mốc Việt Nam-Campuchia; tiếp tục phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức hội thi văn hóa, thể thao các đồn biên phòng của tỉnh. Bổ sung nguồn kinh phí cho các đơn vị trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc; có tài liệu tuyên truyền như tờ rơi, đĩa tiếng, đĩa hình và các hình thức trực quan khác góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa Việt Nam – Campuchia nói riêng và các nước có chung đường biên giới nói chung.
 
Nguyễn Văn Tiên- Phòng QLVH
bieutuongdulich-(2).png
Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Phan Xuân Vũ - Giám đốc Sở, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại:  0269.3824399  -  Fax:  0269.3715058
Email: vhttdlgialai@gmail.com (nhận tin bài)
hoặc svhttdl@gialai.gov.vn (nhận công văn)
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT Ngày 01 tháng 7 năm 2016  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.