THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI GIỚI THIỆU SÁCH NHÂN KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (1930 - 2018)
06/02/2018
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018), Thư viện tỉnh Gia Lai xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc 2 cuốn sách với tiêu đề “Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do người sáng lập” “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng qua 30 năm đổi mới”.
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại, người sáng lập, rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam và khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Dưới sự dẫn dắt của Người, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát huy được sức mạnh toàn dân tộc, làm nên sự nghiệp vĩ đại với tinh thần giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước độc lập, tự chủ; mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nước nhà.

Cuốn sách “Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do Người sáng lập” của tác giả Đàm Đức Vượng do nhà xuất bản Thông tin và truyền thông ấn hành năm 2017 với độ dày 340 trang, khổ 24cm.

 Nội dung cuốn sách gồm: Tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với những chặng đường cách mạng vẻ vang của dân tộc; Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; Các đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng.

Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống về toàn bộ quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người sáng lập Nhà nước cách mạng Việt Nam; những tên chữ bút danh, bí danh của Người gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng đầy sóng gió của Người; về các tổ chức tiền thân của Đảng; về Hội nghị thành lập Đảng và toàn bộ quá trình hoạt động của Đảng trải qua 12 Đại hội đại biểu toàn quốc.

Với những nội dung phong phú và hệ thống, cuốn sách sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích góp phần nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị qua từng giai đoạn cách mạng và trong sự nghiệp đổi mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, đảm bảo thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Cuốn sách “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng qua 30 năm đổi mới” của tác giả Mai Thế Dương được nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 2016 với độ dày 423 trang, khổ 24cm, gồm có 3 chương:

 Chương I: Quá trình phát triển lý luận về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Chương II: Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng qua 30 năm đổi mới.

Chương III: Phương pháp, mục tiêu và giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng thời gian tới.

Cuốn sách “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng qua 30 năm đổi mới” tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng qua 30 năm đổi mới, rút ra bài học kinh nghiệm, nâng tầm và bổ sung lý luận, chỉ rõ những vấn đề bất cập, đề xuất cách giải quyết nhằm góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực cầm quyền, lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Cuốn sách “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng qua 30 năm đổi mới” sẽ là tài liệu chuyên khảo, có giá trị giúp bạn đọc nghiên cứu, học tập và nhìn nhận bản thân dưới sự kiểm tra giám sát của tổ chức Đảng.

Trần Thị Hồng Nhung-Thư viện tỉnh

bieutuongdulich-(2).png
Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Phan Xuân Vũ - Giám đốc Sở, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại:  0269.3824399  -  Fax:  0269.3715058
Email: vhttdlgialai@gmail.com (nhận tin bài)
hoặc svhttdl@gialai.gov.vn (nhận công văn)
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT Ngày 01 tháng 7 năm 2016  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.