Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về nghệ thuật biểu diễn
29/12/2017
Năm 2017, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh và sự hướng dẫn về chuyên môn của Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Nhiều  hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn, lễ hội…với nội dung và hình thức ngày càng đổi mới, đa dạng và chất lượng nghệ thuật được nâng cao. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật tiếp tục được tăng cường và thực hiện có hiệu quả. Trong đó, xác định việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2012 và Nghị định 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP  ngày 05 tháng 12 năm 2012 về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được triển khai đồng bộ bằng nhiều giải pháp như: tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn cho các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Sở và các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của các đơn vị ngoài công lập. Công tác thanh kiểm tra cũng được tăng cường, lãnh đạo Sở thường xuyên chỉ đạo Thanh tra phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, phòng PA83 Công an tỉnh và đội kiểm tra liên ngành các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức kiểm tra 50 lượt các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn, giám sát chặt chẽ từng chương trình và từng tiết mục biểu diễn nhằm hạn chế hành vi vi phạm. Từ đó, công tác quản lý nhà nước về hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh ổn định, đi vào nề nếp theo đúng quy  định của pháp luật. Qua kiểm tra các đơn vị tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm chỉnh thực hiện quy định của pháp luật về nghệ thuật biểu diễn.
Hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, biểu diễn phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới được triển khai thường xuyên.  Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San là đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp duy nhất của Tỉnh. Được sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chế độ, chính sách hỗ trợ, bồi dưỡng, khen thưởng cho lực lượng văn nghệ sĩ, diễn viên; đời sống của anh chị em nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát đã vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống trong nền kinh tế thị trường, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền chính trị của tỉnh. Trong năm 2017, Nhà hát đã xây dựng nhiều chương trình với các ca khúc mới, tiết mục múa mới, 01 tác phẩm hợp xướng 1 chương, nhiều tổ khúc múa và nhiều tiết mục múa phụ họa trong các chương trình biểu diễn, đã phục vụ biểu diễn gồm 130/130 buổi (đạt 100% so với kế hoạch năm 2017), thu hút khoảng 585.000 lượt người xem. Trong đó: biểu diễn phục vụ vùng sâu, vùng xa 115 buổi. Số buổi biểu diễn phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn và nhiệm vụ đột xuất là 15 buổi. Ngoài ra, Nhà hát còn phối hợp cùng với các đơn vị: Trung tâm VH, ĐA & DL Gia Lai, Trung tâm VH, TT, TT – Đội Cồng chiêng, Đội Lân và Đội múa Rồng thành phố Pleiku phục vụ chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân Đinh Dậu 2017” tại Quảng trường Đại Đoàn Kết để phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh; biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, chương trình bao gồm 11 tiết mục, với thời lượng 70 phút; biểu diễn chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Đại Đoàn Kết nhân dịp chào mừng Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai. Ngày 25&26/3/2017,  phục vụ Kỷ niệm 10 năm Thành lập thị xã Ayun Pa. Từ ngày 15/3 đến ngày 19/3/2017, thực hiện kế hoạch biểu diễn nghệ thuật theo chỉ tiêu năm 2017 của Nhà hát và tổ chức biểu diễn giao lưu hoán đổi chỉ tiêu biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị không thu năm 2017 giữa Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San Gia Lai và Đoàn Ca múa nhạc tổng hợp tỉnh An Giang. Đoàn Ca múa nhạc tổng hợp tỉnh An Giang đã về biểu diễn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai với số buổi biểu diễn là 05 đêm. Song song với những chương trình nghệ thuật phục vụ nêu trên, Nhà hát biểu diễn nghệ thuật phục vụ đồng bào các dân tộc trong tỉnh theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, tại huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh. Nhìn chung các chương trình nghệ thuật phục vụ của Nhà hát được lãnh đạo và khán thính giả đón nhận, khen ngợi.
Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tăng cường công tác triển khai thực hiện Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai đồng bộ việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật đến các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp ngoài công lập hiểu rõ để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với các ngành chức năng của Tỉnh, phòng PA83 Công an tỉnh và đội kiểm tra liên ngành các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tổ chức kiểm tra các hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn, nhất là dịp lễ, Tết nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Nghiên cứu, sưu tầm các làn điệu âm nhạc, điệu múa, các loại nhạc cụ dân tộc, cải tiến, chế tác, sáng tác, biểu diễn phục vụ nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, phục vụ nhiệm vụ chính trị, bảo tồn và phát huy truyền thống âm nhạc, múa, góp phần xây dựng và phát triển nền Văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; đẩy mạnh việc biểu diễn nghệ thuật  phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng biên giới.

Nguyễn Văn Tiên-Phòng QLVH
bieutuongdulich-(2).png
Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Phan Xuân Vũ - Giám đốc Sở, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại:  0269.3824399  -  Fax:  0269.3715058
Email: vhttdlgialai@gmail.com (nhận tin bài)
hoặc svhttdl@gialai.gov.vn (nhận công văn)
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT Ngày 01 tháng 7 năm 2016  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.