MẠNG LƯỚI THƯ VIỆN CÔNG CỘNG TỈNH GIA LAI “XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC ĐIỂM ĐỌC SÁCH Ở CƠ SỞ”
Hướng về cơ sở là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của bất cứ thư viện công cộng nào cũng phải đầu tư chú trọng. Trong những năm qua, được sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Thư viện tỉnh, các phòng Văn hóa và thông tin , Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện, thị xã trong toàn tỉnh đối với 16 thư viện huyện, thị xã trên địa bàn đã tổ chức xây dựng 160 điểm đọc sách ở ngoài các trung tâm thư viện công cộng, góp phần không nhỏ vào quá trình xây dựng và phát triển văn hóa đọc của tỉnh nhà. Đặc biệt, sáng ngày 25/11/2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo Thư viện tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề: “Xây dựng và phát triển các điểm đọc sách ở cơ sở” nhằm đánh giá quá trình hoạt động của hệ thống thư viện công cộng trong tỉnh về công tác phục vụ đọc sách báo ở cơ sở đồng thời thống nhất phương hướng, mục tiêu phát triển các điểm đọc sách trong những năm tiếp theo; hướng dẫn tiếp tục thực hiện Thông tư số 21/2012/TT- BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Quy định tiêu chí và thủ tục thanh lọc tài liệu thư viện; Thông tư số 18/2014/TT- BVHTTDL  ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện cho cán bộ Thư viện huyện.

TỔ CHỨC TẬP HUẤN KỸ NĂNG DUY TRÌ BỀN VỮNG CHƯƠNG TRÌNH TRUY NHẬP MÁY TÍNH CÔNG CỘNG
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2016 đã được Lãnh đạo Bộ thông tin và Truyền thông và Nhà tài trợ Quỹ Bill and Melinda Gates phê duyệt; Triển khai văn bản số 199/SVHTTDL-QLVH ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai về việc cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo năm 2016 thuộc Dự án BMGF-VN, sáng ngày 22 tháng 11 năm 2016, tại Thư viện tỉnh, Thư viện tỉnh Gia Lai đã phối hợp với trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh khai mạc khóa tập huấn Kỹ năng duy trì bền vững Dự án cho cán bộ thư viện huyện, xã và điểm bưu điện văn hóa xã.
 

Gia Lai: Khai mạc triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội
Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân nhân tỉnh Gia Lai. Tối ngày 28/11/2016 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 70 ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016) và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. 
 

Những hoạt động nổi bật của Ngành VHTTDL Gia Lai năm 2016
Năm 2016 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV; năm thứ hai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, góp phần vào công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự của tỉnh.
Trên lĩnh vực văn hóa, gia đình: Các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động, biểu diễn nghệ thuật đã được tổ chức hết sức sinh động, hiệu quả theo đúng chỉ đạo, đính hướng của các cấp ngành, có sự phối hợp chặt chẽ từ tỉnh đến các địa phương; đặc biệt là trong dịp tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tuyên truyền sâu rộng về biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước đến tận vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức thành công Hội thi Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ II năm 2016, với sự tham gia của 625 nghệ nhân và 407 vận động viên thuộc 16 đoàn của các huyện, thị xã, thành phố; phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở - Bộ VHTTDL tổ chức Hội thảo và lớp tập huấn về Quy hoạch quảng cáo quy mô toàn quốc tại Gia Lai.
Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa cũng được chú trọng quan tâm, trong đó tập trung lập hồ sơ khoa học trình UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với di tích “Địa điểm đón thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946”;; đưa các đoàn nghệ nhân của tỉnh tham gia giới thiệu về văn hóa, con người Gia Lai trong các sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; tham mưu triển khai tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 - 2015 trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững đến năm 2020 và Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hành động Quốc gia về Phòng chống Bạo lực gia đình đến năm 2030...

TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT TỈNH: Liên hoan Tiếng hát Học sinh – Sinh viên lần thứ III và Tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiểu kiến thức Pháp luật về phòng chống tham nhũng” năm 2016
Thiết thực kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2016), ngày 18/11/2016, Đoàn trường Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật Gia Lai đã tổ chức đêm chung kết Liên hoan “Tiếng hát Học sinh – Sinh viên lần thứ 3” và Tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng chống tham nhũng” năm 2016 tại Hội trường đa năng nhà trường. Tham gia cuộc thi có 18 tiết mục văn nghệ của học sinh khối chuyên nghiệp và khối không chuyên, thu hút sự quan tâm của cán bộ giáo viên và toàn thể học sinh, sinh viên nhà trường.

Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức các hoạt động chào mừng “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam” lần thứ 12 (23/11/2016)
Ngày 24 tháng 2 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 36/2005/QĐ - TTg về việc hàng năm lấy ngày 23 tháng 11 là “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam”. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ xác định 5 yêu cầu của Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam là: Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa trong toàn dân; Tăng cường ý thức trách nhiệm, niềm tự hào của những người làm công tác bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2005 tới nay, ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 đã thực sự trở thành ngày hội lớn, thắp sáng ngọn lửa di sản văn hóa dân tộc trong trái tim của hơn 90 triệu người dân Việt Nam.

BAN QUẢN LÝ QUẢNG TRƯỜNG ĐẠI ĐOÀN KẾT ĐÓN ĐOÀN HỌC SINH THAM QUAN HỌC TẬP NGOẠI KHÓA
Theo chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo gương đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh, căn cứ Công văn số: 837/ DSVH-BT ngày 3 tháng 10 năm 2008 của cục Di sản văn hóa, về việc triển khai kế hoạch liên ngành số 7575/KHLN/BGDĐT – BVHTTDL – TƯ ĐTN ngày 19 tháng 8 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, Ban quản lý quảng trường Đại Đoàn Kết đã phối hợp tích cực và chặt chẽ với Bảo tàng, nhà truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh đón tiếp các đoàn học sinh về học tập ngoại khóa tại quảng trường.
Từ tháng 9/2016 đến 11/2016,  Ban quản lý quảng trường đã đón tiếp khoảng 500 học sinh từ bậc Tiểu học, THCS đến từ 10 trường: TH Trần Quý Cáp, TH Lê Lai, TH Phan Đăng Lưu, TH Bùi Dự, TH Hồ Tùng Mậu, TH Nguyễn Thị Minh Khai, TH Lương Thạch, THCS THCS Trần Phú, THCS Ngọc Thạch trên địa bàn thành phố Pleiku.
 

THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI GIỚI THIỆU SÁCH KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2016)
Nhân dịp kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2016), Thư viện tỉnh Gia Lai xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc hai cuốn sách “Tình nghĩa thầy trò”“Bài học của thầy”.

TIẾP TỤC TỔ CHỨC TRUYỀN DẠY CỒNG CHIÊNG DÂN GIAN DÂN TỘC JRAI TẠI HUYỆN ĐỨC CƠ
Nhằm mục đích bảo tồn, kế thừa và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia lai nói riêng, vừa qua Trường Trung cấp Văn hóa-Nghệ thuật Gia Lai phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đức Cơ tổ chức lớp truyền dạy cồng chiêng Dân gian Dân tộc Jrai cho 09 học viên là các cán bộ Đoàn Thanh niên của các xã trong huyện Đức Cơ.

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 15/2016/NĐ-CP VÀ THÔNG TƯ 01/2016/TT-BVHTTDL
Ngày 15/03/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ- CP Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2016.Sau đó, ngày 24/3/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ  và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và có hiệu lực thi hành từ 15/5/2016.

Displaying results 81-90 (of 275)
 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
bieutuongdulich-(2).png
Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Phan Xuân Vũ - Giám đốc Sở, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại:  0269.3824399  -  Fax:  0269.3715058
Email: vhttdlgialai@gmail.com (nhận tin bài)
hoặc svhttdl@gialai.gov.vn (nhận công văn)
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT Ngày 01 tháng 7 năm 2016  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.