NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC SAU 15 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” (GIAI ĐOẠN 2000-2015) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI.
25/11/2016
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một chủ trương của Đảng ta trên cơ sở tổng kết các phong trào văn hóa từ năm 1954 trở lại đây. Ngay sau ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc đã đã phát động phong trào “Người mới, việc mới”. Năm 1960, xuất hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa mới ở thôn Ngọc Tỉnh, xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Năm 1990, có phong trào xây dựng làng, bản, ấp văn hóa ở làng Trang Liệt (Bắc Ninh) và làng Đông Cao (Thanh Hóa).
Năm 1992, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị quân đội- dấu mốc quan trọng là đơn vị nhà nước mở đầu thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
Năm 1995, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” trên cơ sở kế thừa những nhân tố tích cực của các phong trào văn hóa đang triển khai trên địa bàn dân cư.Tuy nhiên, các phong trào văn hóa phát triển không đồng đều, nơi nào có điều kiện thì làm, nơi nào không có điều kiện thì buông lỏng.
Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa đưa ra giải pháp tháo gỡ các vướng mắc nêu trên đồng thời yêu cầu các cấp ủy Đảng vận động giáo dục chủ nghĩa yêu nước gắn với phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, huy động mọi lực lượng nhân dân và cả hệ thống chính trị từ trong Đảng, cơ quan Nhà nước, các đoàn thể ra ngoài xã hội tích cực tham gia.
Để đảm bảo cho phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển sâu rộng trên toàn quốc, ngày 23-12-1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 235/1999/TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, theo đó Tỉnh ủy Gia Lai cũng ban hành Quyết định 1021-QĐ/TU ngày 25/8/2000 về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc sống mới ở khu dân cư”.
Thực hiện Nghị quyết tỉnh đảng bộ, từ đó Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản về củng cố, kiện toàn, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động phong trào.
Sau 15 năm triển khai, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức tổng kết 5 năm (giai đoạn 2000 - 2005), 10 năm (giai đoạn 2000 - 2010) và hiện nay 15 năm (2010-2015. Qua mỗi lần tổng kết, nhiều vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách từng bước được tháo gỡ, tạo điều kiện để phong trào phát triển vững chắc. Xác định các đầu việc được ngân sách Nhà nước cấp đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo; hoàn thiện mô hình và nâng tầm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo các cấp; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các thành viên trong Ban Chỉ đạo.
Phong trào đã quy tụ các tầng lớp xã hội tham gia, huy động mọi nguồn lực xã hội chăm lo, xây dựng đời sống văn hoá gắn kết với nhiệm vụ phát triển kinh tế và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Các chủ trương lớn của Đảng như Chỉ thị 27-CT/TW  của Bộ Chính trị (khoá VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào do các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương phát động được lồng ghép vào nội dung, chương trình công tác, kế hoạch hành động của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá.
15 năm qua, phong trào “TDĐKXDĐSVH” ở tỉnh ta đã được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia ủng hộ tích cực của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, các tầng lớp nhân dân, trở thành cuộc vận động văn hóa lớn mang tính Quốc gia, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội  trong tỉnh không ngừng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Năm 2000, tỷ lệ gia đình văn hóa được các cấp công nhận chỉ 5,3%, tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố văn hóa 9,3% nhưng đến năm 2015 tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 76%  và tỷ lệ  thôn, làng, tổ dân phố văn hóa đạt 69%, tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa 62%, 21/184 xã  được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 18/38 phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị, góp phần tích cực vào giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm từ 3 - 4%, tạo đà cho việc triển khai thực hiện phong trào giai đoạn tiếp theo (2016-2020) được vững chắc, hiệu quả.

Thanh Thủy (Phòng XDNSVHGĐ)
bieutuongdulich-(2).png
Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Phan Xuân Vũ - Giám đốc Sở, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại:  0269.3824399  -  Fax:  0269.3715058
Email: vhttdlgialai@gmail.com (nhận tin bài)
hoặc svhttdl@gialai.gov.vn (nhận công văn)
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT Ngày 01 tháng 7 năm 2016  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.