Kết quả kiểm tra Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” một số huyện, xã 6 tháng đầu năm 2017
17/11/2017
Nhằm đánh giá công tác tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng phong trào, vừa qua thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH) tỉnh đã tổ chức kiểm tra hoạt động phong trào TDĐKXDĐSVH các huyện Đăk Pơ, Kbang, Ia Grai, Chư Prông về các nội dung: Tình hình thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào, ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp, triển khai Quyết định 564/QĐ-UBND ngày 7/10/2013 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH” đến 2015, định hướng đến năm 2020”, công tác tham mưu, xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, công tác bình xét và công nhận các Danh hiệu văn hóa.
 
Ảnh: Đoàn kiểm tra làm việc tại BCĐ huyện Đăk Pơ.

Ngoài kiểm tra các nội dung trên, đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế về phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở các thôn, làng, tổ dân phố, các xã, thị trấn.
Đón tiếp đoàn, Ban chỉ đạo huyện có các đồng chí là Phó chủ tịch UBND huyện - trưởng BCĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện, thành viên là lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào các xã, thị trấn.
Kết quả kiểm tra cho thấy: Ban chỉ đạo các huyện đã ban hành Quyết định thành lập và quy chế hoạt động. Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu nhiệm vụ và thay đổi nhân sự lãnh đạo, Ban chỉ đạo huyện, xã đã kịp thời ban hành các Quyết định kiện toàn nhằm đáp ứng kịp thời cho công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai phong trào được thường xuyên và liên tục; duy trì chế độ hội họp theo Quy chế đã đề ra đồng thời ban hành các chương trình, kế hoạch, Quyết định, Nghị quyết, hướng dẫn, công văn chỉ đạo về phong trào, đạt được nhiều kết quả quan trọng, phù hợp với tình hình thực tế, từng bước nâng cao chất lượng phong trào, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa, giữ vững an ninh – chính trị, trật tự, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Ngay từ đầu năm đều xây dựng kế hoạch hoạt động, cuối năm có kế hoạch tổ chức sơ kết giúp cho việc cập nhật thông tin, các văn bản chỉ đạo mới ban hành và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng vận động quần chúng cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở ngày càng phát huy hiệu quả.
Công tác phối hợp tuyên truyền của Ban chỉ đạo các huyện, xã được thực hiện tốt, phát huy được vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hệ thống trạm phát thanh, truyền thanh, các đội thông tin lưu động, hoạt động cổ động trực quan thông qua các tờ rơi, tờ gấp, pa nô, băng rôn, áp phích...đã kịp thời chuyển tải các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân.
Ngoài nguồn ngân sách Nhà nước cấp, nguồn huy động từ xã hội hóa được thực hiện tốt ở nhiều địa phương trong công tác xây dựng, tu bổ các thiết chế văn hóa, tiêu biểu như BCĐ phong trào xã Đông, xã Đăk HLơ (huyện Kbang).
Tuy nhiên công tác phối hợp tham mưu đề xuất triển khai phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và Liên đoàn lao động ở một số huyện chưa được chặt chẽ, chưa phát huy hết sức mạnh tổng hợp của toàn thể các thành viên Ban Chỉ đạo trong việc hướng dẫn, triển khai thực hiện phong trào.
 Công tác tham mưu cho cấp uỷ của một số Ban chỉ đạo xã về chương trình, Nghị quyết chuyên đề về phong trào chưa được quan tâm. Hầu hết các xã trong diện kiểm tra đợt này đều chưa thực hiện đúng hướng dẫn của BCĐ cấp trên về cơ cấu tổ chức của BCĐ, cụ thể không bố trí cán bộ Văn hóa xã là Thường trực Ban chỉ đạo như BCĐ xã Ia Sao (huyện Ia Grai), BCĐ xã Đông (Kbang), điều đó trực tiếp ảnh hưởng đến việc tham mưu, chỉ đạo phong trào. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quá trình triển khai thực hiện phong trào có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên và đồng bộ.
Chất lượng xây dựng một số nhà văn hóa thôn chưa đảm bảo dẫn đến nhanh xuống cấp. Hiện nay các xã đạt Danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới đều chưa thành lập Trung tâm Văn hóa thể thao xã theo quy định tại Quyết định 250/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, dẫn đến việc tổ chức hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở chưa đầy đủ, khả năng thực hiện xã hội hóa chưa nhiều, chưa tạo động lực thúc đẩy xây dựng và phát triển hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.
Phát biểu kết luận tại các đợt kiểm tra, đồng chí Phạm Hồng Phong – Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo tỉnh đề nghị các huyện cần  tăng cường hơn nữa vai trò và sự phối hợp giữa các thành viên trong Ban Chỉ đạo, quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình về văn hóa. Ban chỉ đạo các xã cần củng cố, kiện toàn BCĐ theo quy định tại Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch hoạt động BCĐ theo nội dung Quyết định 564/QĐ-UBND ngày 7/10/2013 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH” đến 2015, định hướng đến năm 2020”, thành lập Trung tâm Văn hóa thể thao xã theo quy định tại Quyết định 250/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
 
Thanh Thủy (Phòng XDNSVHGĐ)
bieutuongdulich-(2).png
Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Phan Xuân Vũ - Giám đốc Sở, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại:  0269.3824399  -  Fax:  0269.3715058
Email: vhttdlgialai@gmail.com (nhận tin bài)
hoặc svhttdl@gialai.gov.vn (nhận công văn)
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT Ngày 01 tháng 7 năm 2016  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.