Bảo tàng tỉnh Gia Lai được công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” 2015-2016
28/02/2017
Chiều ngày 21/02/2017 tại hội trường 19/5, UBND thành phố Pleiku, Ban chỉ đạo phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tổ chức lễ trao giấy công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa lần đầu (2015-2016); Về dự và trao danh hiệu có đồng chí Trần Thị Tâm -  Phó Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng ban chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; Các thành viên trong ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Văn hoá là nền tảng tinh thần, là mục tiêu và là động lực của sự phát triển. Chính vì vậy, xây dựng đời sống văn hoá là nhằm mục tiêu phát triển toàn diện đời sống kinh tế -xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trên cơ sở kế thừa và phát huy thuần phong mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của nhân dân, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một trong những giải pháp lớn để thực hiện Nghị quyết Trung ương V (khóa VIII), với mục đích xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
          Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn thành phố Pleiku, đến nay đã thực sự trở thành phong trào văn hóa lớn, có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn thành phố. Phong trào đã thực sự phát huy tiềm năng và huy động sức mạnh tổng hợp của mọi người dân vào việc xây dựng thành phố ngày càng văn minh, sạch đẹp; làm khơi dậy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tạo nên mối quan hệ gắn bó cộng đồng ở các khu dân cư; làm cho người dân ngày càng ý thức và tự giác trong việc đóng góp trách nhiệm, nghĩa vụ với Nhà nước ở địa phương.
          Tại buổi lễ, UBND thành phố đã trao Giấy công  nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa lần đầu (2015-2016) cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; đồng thời Ban chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan phát huy những kết quả đạt được phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh xứng đáng hơn nữa với danh hiệu " cơ quan đạt chuẩn văn hóa" "đơn vị đạt chuẩn Văn hóa" trong những năm tiếp theo.
 
Vận động mỗi cán bộ, đoàn viên và người lao động nhận thức hưởng ứng phong trào xây dựng người cán bộ, viên chức “trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” trong cơ quan. Sống làm việc theo đúng hiến pháp, pháp luật vận động gia đình cùng thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Thực hiện nếp sống mới nơi cư trú, tham gia sinh hoạt, thực hiện các nghĩa vụ với địa phương. Chống mọi biểu hiện tiêu cực, bảo vệ môi trường văn hóa, môi trường vệ sinh nơi cư trú. Xây dựng môi trường văn hóa xanh, sạch, đẹp
Mỗi cá nhân coi tiêu chí văn hóa xanh, sạch, đẹp là một tiêu chuẩn không thể thiếu được trong cuộc sống, không xả rác thải xung quanh cơ quan, ăn chín, uống sôi, không gây ô nhiễm môi trường, không trộm cắp, cờ bạc, mại dâm…
Giáo dục cho đoàn viên có nhận thức bảo vệ các công trình văn hóa, di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh.
Kết thúc buổi lễ  Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Pleiku đã hướng dẫn tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “ Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” “ Doanh nhiệp đạt chuẩn văn hóa” cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2014. Bảo tàng tỉnh Gia Lai là một trong các cơ quan được chủ tịch UBND TP. Pleiku công nhận danh hiệu“ Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” 2015-2016.

Khoa Thi (Bảo tàng tỉnh)
bieutuongdulich-(2).png
Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Phan Xuân Vũ - Giám đốc Sở, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại:  0269.3824399  -  Fax:  0269.3715058
Email: vhttdlgialai@gmail.com (nhận tin bài)
hoặc svhttdl@gialai.gov.vn (nhận công văn)
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT Ngày 01 tháng 7 năm 2016  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.