Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kiểm tra tỉnh Gia Lai
18/11/2016
Ngày 5/5/2016 Ban chỉ đạo phong trào Trung ương ban hành Kế hoạch số 1576/KH-BCĐ về việc Kiểm tra cơ sở thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH). Ngày 20 - 21/10/2016 Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Trung ương do Thiếu tướng Nguyễn Phương Diện, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn,Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam – Thành viên Ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện phong trào này ở tỉnh ta.
Đ/c Thiếu tướng Nguyễn Phương Diện, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn - Thành viên
Ban chỉ đạo Trung ương làm việc với BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Gia Lai
 
Làm việc với đoàn trung ương  có đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh; ông Nguyễn Thành Nuôi, Phó Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh - Phó trưởng ban thường trực BCĐ; ông Phan Xuân Vũ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL - Phó trưởng ban thường trực BCĐ và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh.
Đoàn đã kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, công nhận gia đình văn hóa; thôn, làng, tổ dân phố văn hóa; xã đạt chuẩn nông thôn mới; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; việc xây dựng đời sống văn hóa của công nhân ở các khu công nghiệp; hệ thống thiết chế văn hóa tại một số thôn, làng còn khó khăn thuộc xã Biển Hồ - TP Pleiku, xã Ayun Huyện Chư Sê và một số công tác khác trong thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn tỉnh..
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh– Trưởng Ban chỉ đạo phong trào tỉnh đánh giá phong trào “TDĐKXDĐSVH” mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc và rộng lớn, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng và trở thành cuộc vận động to lớn, có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Trong thời gian qua, tỉnh luôn lấy Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” làm nòng cốt trong thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”. Với đặc thù, tỉnh Gia Lai có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khá cao (44,27%), trình độ dân trí còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới chiếm 19,71%, do đó địa phương rất chú trọng tới công tác tuyên truyền vận động nhân dân, bồi dưỡng cán bộ văn hóa các cấp tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Nhận thức của nhân dân, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số đã có bước tiến bộ, chuyển biến rõ rệt. Phong trào thực sự đã đi vào đời sống xã hội, có tác động tích cực trong kìm hãm và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, các hủ tục lạc hậu, xóa đói, giảm nghèo, xóa mù chữ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Chương trình thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2015 định hướng đến năm 2020 và xây dựng Nông thôn mới các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra cơ bản hoàn thành, một số nội dung hoàn thành khá cao so với các tỉnh còn khó khăn trong cả nước. Năm 2015, toàn tỉnh có 245.913/325.176 hộ gia đình văn hóa (đạt 76%); công 1.484/2.161 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa (đạt 68,67%); 1.126/1.844 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (61%); 21/184 xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới; 18/38 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (47,37). Chỉ đạo các cấp, ngành  tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện xây dựng nông thôn mới, đóng góp tiền, ngày công lao động, hiện vật, hiến đất... xây dựng đường giao thông nông thôn, thi đua thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống tội phạm... Tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đề ra trong chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016-2020 và quán triệt thực hiện Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Với đặc thù điều kiện tự nhiên là tỉnh có diện tích lớn thứ 2 trong cả nước, điều kiện kinh tế, xã hội của nhân dân vùng sâu, vùng xa còn nghèo nàn, lạc hậu. Đồng chí Giám đốc Sở VHTTDL Phan Xuân Vũ đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương tiếp tục đầu tư nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hoá nói chung, thiết chế văn hoá ở thôn, làng nói riêng; có chính sách đào tạo và cơ chế đặc thù đối với đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, bảo vệ, tổ chức các hoạt động ở các nhà văn hoá, khu thể thao thôn, làng.. phù hợp với tình hình thực tiễn và xứng đáng với vai trò, ý nghĩa của phong trào, nhằm xây dựng nhân cách văn hóa Việt, đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ hội nhập.
Đồng chí Phó Cục trưởng Cục tuyên huấn Nguyễn Phương Diện đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào TDĐKXDĐSVH của tỉnh ta. Kết quả phong trào là nền tảng để tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng chí tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của tỉnh và tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương.
                                                                                    
Thu Hiền - Phòng XDNSVHGĐ
bieutuongdulich-(2).png
Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Phan Xuân Vũ - Giám đốc Sở, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại:  0269.3824399  -  Fax:  0269.3715058
Email: vhttdlgialai@gmail.com (nhận tin bài)
hoặc svhttdl@gialai.gov.vn (nhận công văn)
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT Ngày 01 tháng 7 năm 2016  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.