THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI GIỚI THIỆU SÁCH KỶ NIỆM 12 NĂM NGÀY DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM (23/11/2005 - 23/11/2017)
17/11/2017
Nhân dịp kỷ niệm 12 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2017), Thư viện tỉnh Gia Lai xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc hai cuốn sách “Con đường tiếp cận di sản văn hóa Việt Nam” “Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam”.
 
Di sản văn hoá Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là bộ phận của di sản văn hóa nhân loại có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta, đó là toàn bộ những sản phẩm tinh thần và vật chất, có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, do con người sáng tạo và tiếp nhận trong điều kiện lịch sử, văn hoá, kinh tế - xã hội của mình, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Cuốn sách “Con đường tiếp cận di sản văn hóa Việt Nam” của Nhiều tác giả do nhà xuất bản Văn hóa dân tộc ấn hành năm 2014 với độ dày 718 trang, khổ 21cm sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn đa dạng về cách tiếp cận để bảo vệ và phát huy những giá trị di sản văn hóa dân tộc Việt Nam.
Nội dung cuốn sách gồm có 4 phần: Vấn đề chung về di sản văn hóa; Văn hóa phi vật thể; Văn hóa vật thể; Bảo tàng. Được tập hợp từ những bài nghiên cứu, bài viết của nhiều tác giả để đi sâu vào tìm hiểu về di sản văn hóa dưới nhiều góc nhìn, cách tiếp cận khác nhau như góc độ tín ngưỡng tôn giáo; các khu di tích; di sản văn hóa của một vùng đất… Có thể thấy hệ thống lý luận và nhận thức về di sản văn hóa Việt Nam nói chung, hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa Việt Nam nói riêng đều hướng về một con đường trong nhiều ngả đường tiếp cận với di sản văn hóa của dân tộc.
Cuốn sách “Con đường tiếp cận di sản văn hóa Việt Nam” sẽ là tài liệu kết nối bạn đọc với lịch sử, với di sản văn hóa của dân tộc để từ đó có thêm những kiến thức để hiểu hết những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, có ý thức tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, cống hiến cho sự phát triển văn hóa theo dòng chảy lịch sử của đất nước Việt Nam.
Tôn giáo tín ngưỡng không chỉ là một bộ phận của đời sống văn hóa tinh thần, mà còn có mối quan hệ mật thiết với sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Do vậy, các nhà nghiên cứu văn hóa, nhất là văn hóa dân gian không thể không từ góc độ đời sống tâm linh, tôn giáo tín ngưỡng để có thể tiếp cận văn hóa dân tộc một cách sâu sắc hơn. Chính vì vậy, việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa đặc biệt di sản văn hóa trong tín ngưỡng và tôn giáo là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đáp ứng nhu cầu về văn hóa ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đóng góp vào kho tàng di sản văn hoá thế giới sẽ được giới thiệu qua cuốn sách “Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam” của tác giả Chu Quang Trứ do nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành năm 2015 với độ dày 135 trang, khổ 21cm.
Nội dung cuốn sách “Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam” gồm có 4 phần chính: Những giá trị tinh thần của tôn giáo; Lễ hội với văn hóa tâm linh người Việt; Kiến trúc tôn giáo là đỉnh cao của kiến trúc dân tộc; Trọng tâm của văn hóa tôn giáo là nghệ thuật tạo hình. Tác giả đã trình bày một cách khái quát 4 phương diện chủ yếu của giá trị di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta về tư tưởng nhân bản trong giáo lý; cái Thiện và cái Đẹp trong lễ hội, giá trị nghệ thuật trong kiến trúc tôn giáo và tranh tượng gắn với tín ngưỡng tôn giáo. Bằng giọng văn nhẹ nhàng, sâu sắc tác giả đã miêu thuật một cách sinh động giúp người đọc nhận ra những yếu tố tích cực cần tiếp thu và những cái tiêu cực cần loại bỏ trong di sản văn hóa tín ngưỡng tôn giáo.
Cuốn sách “Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam” là tài liệu có giá trị cao cần thiết đối với những cán bộ nghiên cứu, cán bộ làm công tác văn hóa ở địa phương, đồng thời đây sẽ là cuốn sách giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quát và hiểu thêm về những giá trị di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo của Việt Nam.
Hiện sách đang được trưng bày, giới thiệu và phục vụ bạn đọc tại Thư viện tỉnh.
 
Trần Thị Hồng Nhung - Thư viện tỉnh
bieutuongdulich-(2).png
Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Phan Xuân Vũ - Giám đốc Sở, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại:  0269.3824399  -  Fax:  0269.3715058
Email: vhttdlgialai@gmail.com (nhận tin bài)
hoặc svhttdl@gialai.gov.vn (nhận công văn)
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT Ngày 01 tháng 7 năm 2016  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.