English Vietnamese

Giới thiệu phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở

Ngày 23/12/2009, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 315/QĐ-SVHTTDL về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở.
1. Đồng chí Phan Xuân Vũ, Giám đốc:

- Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo chung mọi hoạt động của Sở.
- Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ; công tác xây dựng Chiến lược, Quy hoạch phát triển sự nghiêp Văn hoá, Thể thao và Du lịch của tỉnh đến năm 2020, kế hoạch ngân sách toàn ngành; Chủ tịch Hồi đồng thi đua – khen thưởng - kỷ luật, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật của Sở; Chủ đầu tư các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia thuộc phạm vi Sở quản lý theo quy định của pháp luật;
Phó Trưởng ban thường trực các Ban chỉ đạo cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của ngành; thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng của tỉnh; trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí của Sở.
- Là chủ tài khoản thứ nhất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Gia Lai.
- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động các đơn vị:
+ Văn phòng Sở,
+ Phòng Kế hoạch Tổng hợp,
-ĐT: 0913486820Email: phanxuanvu56@gmail.com
2. Đồng chí Nguyễn Đức Hoàng, Phó Giám đốc:
- Giúp Giám đốc sở phụ trách lĩnh vực Du lịch; theo dõi, hướng dẫn hoạt động của Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực Du lịch; phụ trách việc cấp giấy phép hoạt động dịch vụ Du lịch (xếp hạng sao khách sạn, hướng dẫn viên du lịch…); giúp Giám đốc sở theo dõi, chỉ đạo, triển khai hoạt động Trang thông tin điện tử của sở;
- Là chủ tài khoản thứ 2 của sở,
- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Phòng Nghiệp vụ Du lịch,
- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Giám đốc sở phân công,
3. Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Phó Giám đốc:
- Giúp Giám đốc sở theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn toàn tỉnh; phụ trách về lĩnh vực Văn hoá và Gia đình của Sở; phụ trách cấp phép dịch vụ văn hoá (quảng cáo, karaoke, biểu diễn nghệ thuật…)
- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động các đơn vị:
+ Phòng Nghiệp vụ Văn hoá,
+ Phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình,
+ Trung tâm Văn hoá, Điện ảnh và Du lịch tỉnh,
+ Trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật,
+ Đoàn nghệ thuật Đam San,
+ Bảo tàng tỉnh,
+ Thư viện tỉnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Giám đốc sở phân công.
 
4. Đồng chí Phạm Hồng Phong, Phó Giám đốc:
- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Huấn luyện đào tạo và thi đấu thể thao tỉnh,
- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Giám đốc sở phân công.
5. Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh, Phó Giám đốc:
- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án xã hội hoá thể dục thể thao, Kế hoạch phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010; theo dõi, hướng dẫn hoạt động của các Hội, Liên đoàn thể thao của tỉnh; phụ trách việc cấp giấy phép hoạt động dịch vụ Thể dục thể thao (hoạt động Bida, Hồ bơi, Võ thuật…)
- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao.
- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Giám đốc sở phân công.
 
6. Đồng chí Nay Kỳ Hiệp, Phó Giám đốc:
- Giúp Giám đốc sở phụ trách công tác Thanh tra Văn hoá, Thể thao và Du lịch của Sở; tham mưu Giám đốc Sở mảng Văn hoá các dân tộc thiểu số.
- Tham mưu Giám đốc sở chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí; công tác pháp chế của cơ quan.
- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Thanh tra sở.
- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Giám đốc sở phân công.
² Quyết định này thay thế cho Quyết định số 259/QĐ-SVHTTDL ngày 16/10/2009 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai.
 

Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Phan Xuân Vũ - Chức vụ: Giám đốc- trưởng ban biên tập
Điện thoại:  059.3824399 – 0934772601 -  Fax:  059.3715058
Email: vtdgialai@gmail.com
Giấy phép số: 56/GP-TTĐT ngày 05/4/2010 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.