Giới thiệu phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở

Ngày 17/10/2017, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 275/QĐ-SVHTTDL về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 
1. Đồng chí Phan Xuân Vũ, Giám đốc Sở:
PHAN_XUAN_VU-1958-SVHTTDL.jpg
- Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo chung mọi hoạt động của Ngành.
- Trực tiếp chỉ đạo công tác: tổ chức cán bộ; Cải cách hành chính, Pháp chế; Kế hoạch, Quy hoạch phát triển sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch của tỉnh đến năm 2020; Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng - kỷ luật, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật của Sở; Chủ đầu tư các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia thuộc phạm vi Sở quản lý theo quy định của pháp luật; Phó Trưởng ban thường trực các Ban chỉ đạo cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của ngành; Thành viên các ban do UBND tỉnh phân công; Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí của Sở.
 
- Là chủ tài khoản thứ nhất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Gia Lai.
- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các phòng:
+ Phòng Tổ chức - Pháp chế
+ Phòng Kế hoạch - Tài chính;
+ Thanh tra.
+ Văn phòng Sở;
+ Phòng  Quản lý Di sản Văn hoá;
+ Ban quản lý Quảng trường Đại đoàn kết.
+ Bảo tàng tỉnh;
* Phụ trách, theo dõi hoạt động của Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Pleiku.
ĐT: 0913 486820, Email: phanxvu@gmail.com
Mail công vụ: vupx.svhttdl@gialai.gov.vn

2. Đồng chí Nguyễn Đức Hoàng, Phó Giám đốc Sở.
- Giúp Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực du lịch; Tham mưu Giám đốc Sở quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch; Theo dõi, hướng dẫn phối hợp với Hiệp hội Du lịch; tổ chức các hoạt động theo quy định của pháp luật; Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo, hoạt động Trang thông tin điện tử của Sở. Làm Chủ tịch hội đồng sáng kiến của Sở

- Là chủ tài khoản thứ 2 của Sở; 
- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Phòng Quản lý Du lịch;
-  Phụ trách, theo dõi hoạt động của các đơn vị:
+Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Du lịch ( mảng Thông tin xúc tiến Du lịch)
+ Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã: Chư Păh, Phú Thiện, Ayun Pa, Krông Pa, Chư Pưh, Ia Pa, An Khê.
- Thực hiện các  nhiệm vụ  khác khi được Giám đốc Sở phân công.
ĐT: 0913 429809; Email: hoanggl1964@gmail.com
Mail công vụ: hoangnd.svhttdl@gialai.gov.vn
 
 
3. Đồng chí Nay Kỳ Hiệp, Phó Giám đốc Sở.
- Giúp Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực văn hoá; tham mưu Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về nghệ thuật biễu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học nghệ thuật, Quảng cáo, thư viện trên địa bàn toàn tỉnh;
 
- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Phòng Quản lý Văn hóa.
Phụ trách, theo dõi hoạt động của các đơn vị:
+ Thư viện tỉnh;
+ Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San;
+Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Du lịch (mảng Văn hoá, Điện ảnh)
+ Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã: Ia Grai, Chư Sê, Kbang, Kông Chro, Đak Pơ.
- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác khi được Giám đốc Sở phân công.
ĐT: 0914 096386; Email: nayhiep6@gmail.com
Mail công vụ: hiepnk.svhttdl@gialai.gov.vn

4.  Đồng chí Phạm Hồng Phong, Phó Giám đốc Sở.
                                                - Giúp Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực thể dục, thể thao; tham mưu Giám đốc Sở quản lý nhà nước về lĩnh vực thể dục, thể thao; Theo dõi, hướng dẫn phối hợp với các Hội, Liên đoàn thể thao; tổ chức các hoạt động theo quy định của pháp luật;
- Là chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giúp Giám đốc sở theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn toàn tỉnh; Phụ trách lĩnh vực gia đình của Sở.
- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các Phòng:
+ Xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình;
+ Phòng Quản lý Thể dục thể thao
Phụ trách, theo dõi hoạt động của các đơn vị:
+ Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao
+ Trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật;
+ Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện: Mang Yang, ĐăKĐoa, Chư Prông, Đức Cơ.
- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác khi được Giám đốc Sở phân công.
ĐT:0903502 696; Email: phamhongphong123@gmail.com
Mail công vụ: phongph.svhttdl@gialai.gov.vn
Quyết định này thay thế cho Quyết định số 12/QĐ-SVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai.
bieutuongdulich-(2).png
Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Phan Xuân Vũ - Giám đốc Sở, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại:  0269.3824399  -  Fax:  0269.3715058
Email: vhttdlgialai@gmail.com (nhận tin bài)
hoặc svhttdl@gialai.gov.vn (nhận công văn)
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT Ngày 01 tháng 7 năm 2016  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.