Tài khoản cơ quan: svhttdl@gialai.gov.vn
Tài khoản cá nhân:

DANH SÁCH TÀI KHOẢN THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ
THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ MAIL
1 Phan Xuân Vũ vupx.svhttdl@gialai.gov.vn
2 Phạm Hồng Phong phongph.svhttdl@gialai.gov.vn
3 Nguyễn Văn Hạnh hanhnv.svhttdl@gialai.gov.vn
4 Nguyễn Ngọc Minh minhnn.svhttdl@gialai.gov.vn
5 Nguyễn Đức Hoàng hoangnd.svhttdl@gialai.gov.vn
6 Nay Kỳ Hiệp hiepnk.svhttdl@gialai.gov.vn
7 Nguyễn Công Phương phuongnc.svhttdl@gialai.gov.vn
8 Đồng Sỹ Yên yends.svhttdl@gialai.gov.vn
9 Hồ Thị Phương Thảo thaohtp.svhttdl@gialai.gov.vn
10 Tạ Thị Dung dungtt.svhttdl@gialai.gov.vn
11 Nguyễn Thị Như Cẩm camntn.svhttdl@gialai.gov.vn
12 Phan Văn Minh minhpv.svhttdl@gialai.gov.vn
13 Lê Thị Thanh Vũ vultt.svhttdl@gialai.gov.vn
14 Hồ Thị Thanh Thủy thuyhtt.svhttdl@gialai.gov.vn
15 Phùng Thị Như Huyên huyenptn.svhttdl@gialai.gov.vn
16 Lê Đình Thiết thietld.svhttdl@gialai.gov.vn
17 Nguyễn Hùng hungn.svhttdl@gialai.gov.vn
18 Trương Quang Phú phutq.svhttdl@gialai.gov.vn
19 Nguyễn Hữu Thắng thangnh.svhttdl@gialai.gov.vn
20 Nguyễn Quang Tuệ tuenq.svhttdl@gialai.gov.vn
21 K' Sor Phúc phuck.svhttdl@gialai.gov.vn
22 Nguyễn Thị Thúy Phương phuongntt.svhttdl@gialai.gov.vn
23 Ngô Tuyến tuyenn.svhttdl@gialai.gov.vn
24 Nguyễn Thái Thị Tường Vân vannttt.svhttdl@gialai.gov.vn
25 Phạm Thị Huyền Thương thuongpth.svhttdl@gialai.gov.vn
26 Nguyễn Văn Tiên tiennv.svhttdl@gialai.gov.vn
27 Nguyễn Văn Ý ynv.svhttdl@gialai.gov.vn
28 Dương Minh Nguyên nguyendm.svhttdl@gialai.gov.vn
29 Lê Văn Biêu bieulv.svhttdl@gialai.gov.vn
30 Nguyễn Thị Trân trannt.svhttdl@gialai.gov.vn
31 Nay Gôn gonn.svhttdl@gialai.gov.vn
32 Võ Phi Thành thanhvp.svhttdl@gialai.gov.vn
33 Phan Thị Ngọc Diệp diepptn.svhttdl@gialai.gov.vn
34 Dương Thị Thanh Huệ huedtt.svhttdl@gialai.gov.vn
35 Hoàng Thị Thanh Hải haihtt.svhttdl@gialai.gov.vn
36 Lâm Ngọc Đường duongln.svhttdl@gialai.gov.vn
37 Nguyễn Thị Thanh Thủy thuyntt.svhttdl@gialai.gov.vn
38 Bùi Vũ Linh linhbv.svhttdl@gialai.gov.vn
39 Võ Thị Thu Hiền hienvtt.svhttdl@gialai.gov.vn
40 Trần Nhất Đóa Anh Đào daotnda.svhttdl@gialai.gov.vn
41 Dương Văn Thủy thuydv.svhttdl@gialai.gov.vn
42 Lê Thị Cúc Phương phuongltc.svhttdl@gialai.gov.vn
43 Vũ Ngọc Minh minhvn.svhttdl@gialai.gov.vn
44 Lưu Văn Bình binhlv.svhttdl@gialai.gov.vn

bieutuongdulich-(2).png
Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Phan Xuân Vũ - Giám đốc Sở, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại:  0269.3824399  -  Fax:  0269.3715058
Email: vhttdlgialai@gmail.com (nhận tin bài)
hoặc svhttdl@gialai.gov.vn (nhận công văn)
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT Ngày 01 tháng 7 năm 2016  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.