English Vietnamese


Tài khoản cơ quan: vtdgialai@gmail.com
Tài khoản cá nhân:


STT HỌ VÀ TÊN TÀI KHOẢN
1 Phan Xuân Vũ vupx.svhttdl@gialai.gov.vn
2 Nguyễn Đức Hoàng hoangnd.svhttdl@gialai.gov.vn
3 Nguyễn Văn Hạnh hanhnv.svhttdl@gialai.gov.vn
4 Phạm Hồng Phong phongph.svhttdl@gialai.gov.vn
5 Nguyễn Ngọc Minh minhnn.svhttdl@gialai.gov.vn
6 Nay Kỳ Hiệp  
7 Nguyễn Văn Ý ynv.svhttdl@gialai.gov.vn
8 Đặng Quang Vinh vinhdq.svhttdl@gialai.gov.vn
9 Nguyễn Thị Trực trucnt.svhttdl@gialai.gov.vn
10 Nguyễn Văn Tiên tiennv.svhttdl@gialai.gov.vn
11 Hồ Thị Thanh Thủy thuyhtt.svhttdl@gialai.gov.vn
12 Nguyễn Hoàng hoangn.svhttdl@gialai.gov.vn
13 Tạ Thị Dung dungtt.svhttdl@gialai.gov.vn
14 Lê Thị Minh Lý lyltm.svhttdl@gialai.gov.vn
15 Hồ Thị Phương Thảo thaohtp.svhttdl@gialai.gov.vn
16 Đồng Sỹ Yên yends.svhttdl@gialai.gov.vn
17 Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhanntt.svhttdl@gialai.gov.vn
18 Nguyễn Thị Thúy An anntt.svhttdl@gialai.gov.vn
19 Nguyễn Chi chin.svhttdl@gialai.gov.vn
20 Nguyễn Hùng hungn.svhttdl@gialai.gov.vn
21 Nguyễn Thái Thị Tường Vân vannttt.svhttdl@gialai.gov.vn
22 Lê Đình Thiết thietld.svhttdl@gialai.gov.vn
23 Nguyễn Thị Kim Vân vanntk.svhttdl@gialai.gov.vn
24 Ngô Tuyến tuyenn.svhttdl@gialai.gov.vn
25 K' Sor Phúc phuck.svhttdl@gialai.gov.vn
26 Vũ Ngọc Minh minhvn.svhttdl@gialai.gov.vn
27 Bùi Vũ Linh linhbv.svhttdl@gialai.gov.vn
28 Phạm Văn Ký kypv.svhttdl@gialai.gov.vn
29 Nguyễn Văn Hiệp hiepnv.svhttdl@gialai.gov.vn
30 Nguyễn Công Phương phuongnc.svhttdl@gialai.gov.vn
31 Dương Minh Nguyên nguyendm.svhttdl@gialai.gov.vn
32 Lưu Văn Bình binhlv.svhttdl@gialai.gov.vn
33 Nay Gôn gonn.svhttdl@gialai.gov.vn
34 Nguyễn Thị Trân trannt.svhttdl@gialai.gov.vn
35 Đào Đức Diệp diepdd.svhttdl@gialai.gov.vn
36 Phan Thị Ngọc Diệp diepptn.svhttdl@gialai.gov.vn
37 Dương Thị Thanh Huệ huedtt.svhttdl@gialai.gov.vn
38 Phan Minh Kin kinpm.svhttdl@gialai.gov.vn
39 Hoàng Thị Thanh Hải haihtt.svhttdl@gialai.gov.vn
40 Trần Minh Đức ductm.svhttdl@gialai.gov.vn
41 Nguyễn Thị Thanh Thủy thuyntt.svhttdl@gialai.gov.vn
42 Trần Minh Nhật nhattm.svhttdl@gialai.gov.vn
43 Dương Văn Thủy thuydv.svhttdl@gialai.gov.vn
44 Lê Văn Biêu bieulv.svhttdl@gialai.gov.vn
45 Phan Văn Minh minhpv.svhttdl@gialai.gov.vn
46 Lê Thị Cúc Phương phuongltc.svhttdl@gialai.gov.vn
 
Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Phan Xuân Vũ - Chức vụ: Giám đốc- trưởng ban biên tập
Điện thoại:  059.3824399 – 0934772601 -  Fax:  059.3715058
Email: vtdgialai@gmail.com
Giấy phép số: 56/GP-TTĐT ngày 05/4/2010 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.