English Vietnamese


Các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


I. Bảo tàng tỉnh
 
I. Giới thiệu chức danh:
     - Bà Mai Thị Cúc - Giám đốc;
     - Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Giám đốc.
II. Chức năng – nhiệm vụ:
     Nghiên cứu, đề xuất xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển sự nghiệp bảo tồn, bảo tàng trong tỉnh; tổ chức chỉ đạo thực hiện sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt;
     - Lập kế hoạch sưu tầm, bảo quản, phục chế các loại hình hiện vật tiêu biểu còn thiếu hoặc hư hỏng cần phải phục chế (chủ yếu là hiện vật lịch sử);
     - Nghiên cứu, thu thập lựa chọn các tài liệu, hiện vật gốc theo đúng nội dnng chủ đạo của Bảo tàng để bổ sung cho kho hiện vật nhằm phục vụ, chỉnh lý, bổ sung nâng cấp các phần trưng bày cố định hay chuyên đề trong Bảo tàng và phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học ;
     - Thống kê số lượng hiện vật, lập hộ chiếu cho hiện vật nhằm bảo vệ hiện vật về mặt pháp lý, đồng thời hỗ trợ cho việc tìm kiếm, nghiên cứu các hiện vật trong kho được dễ dàng, thuận tiện, giúp cho việc bảo quản được lâu dài, tránh thất lạc, hư hỏng;

      - Tổ chức phục chế, tu sửa lại hình dáng ban đầu của tài liệu, hiện vật gốc, đồng thời tổ chức sắp xếp hệ thống hoá trong kho bảo tàng;
     Tổ chức trưng bày những tài liệu và hiện vật của bảo tàng để tuyên truyền, giới thiệu với quần chúng, góp phần giáo dục truyền thống trong nhân dân các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của tỉnh và đất nước;
     - Tổ chức những cuộc triển lãm lưu động, trao đổi và phát hành các tài liệu tuyên truyền về Bảo tàng đến với đông đảo quần chúng nhân dân;
     - Hướng dẫn nghiệp vụ công tác trưng bày, thuyết minh, bảo quản cho các nhà truyền thống, nhà lưu niệm huyện, thị xã, thành phố và các ngành, đồng thời đề xuất giải quyết kịp thời các vi phạm di tích trên đại bàn toàn tỉnh;
      Tổ chức khảo sát, thống kê, phân loại, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh thuộc địa bàn tỉnh trình các cấp có thẩm quyền công nhận theo quy định;
     - Tham mưu cho Giám đốc phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan huy động, quản lý sử dụng các nguồn lực (xã hội hoá) để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá;
      Tổ chức điều tra, phát hiện, thống kê, phân loại và lập hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể thuộc địa bàn tỉnh;
     - Tổ chức thu thập, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo quy định của pháp luật.

II. Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San
 
I. Giới thiệu chức danh:
     - Nhạc sĩ  Huỳnh Ngọc Tượng- Giám đốc;
     - NSƯT Trần Quang Tâm- Phó Giám đốc;
     - NSƯT Trương Đức Hà- Phó Giám đốc.
II. Chức năng – nhiệm vụ:
     - Nghiên cứu sưu tầm, cải tiến, chế tác các nhạc cụ cổ truyền của các dân tộc, các làn điệu dân ca, các bài hát phục vụ cho sáng tác và biểu diễn;
     - Nghiên cứu sưu tầm, Biên soạn, chỉnh lý, nâng cao các điệu múa dân gian phục vụ cho sáng tác và biểu diễn, phục yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của ngành;
    - Giúp đỡ về chuyên môn, nghiệp vụ cho các cơ quan, ngành có liên quan để đẩy mạnh các phong trào hoạt động văn nghệ quần chúng ở cơ sở thông qua các cuộc liên hoan, hội diễn, hội thi…
 
     - Tạo môi trường văn hoá lành mạnh, thu hút quần chúng tham gia hoạt động sáng tạo thông qua các lớp bồi dưỡng năng khiếu, hạt nhân phong trào, các sinh hoạt câu lạc bộ ca múa nhạc dân tộc, đêm nhạc theo chủ đề…
     - Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu thộc lĩnh vực nghệ thuật ca múa nhạc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

III. Thư viện tỉnh
I. Giới thiệu chức danh:
     - Bà Mai Thị Loan- Giám đốc;
     - Ông Trần Minh Đức - Phó Giám đốc;
     - Ông Trần Tiến Sỹ - Phó Giám đốc.
II. Chức năng – nhiệm vụ:
     Xây dựng vốn tài liệu thư viện bằng ngân sách được cấp hàng năm, nhận bản lưu chiểu xuất bản phẩm địa phương, biếu tặng, tài trợ, trao đổi giữa các thư viện và các hình thức khác; thực hiện các chu trình xử lý kỹ thuật vốn tài liệu thư viện theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện; 
     Cung cấp các dịch vụ đáp ứng yêu cầu về sử dụng vốn tài liệu có trong hoặc ngoài thư viện;
     Xử lý và biên soạn ấn phẩm thông tin chọn lọc, các loại thư mục; hướng dẫn tra cứu và trả lời các thông tin về vốn tài liệu thư viện;
     - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giới thiệu vốn tài liệu thư viện và các hoạt động thông tin, tuyên truyền khác;
     - Nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện;
     Bảo quản vốn tài liệu thư viện; chuyển dạng tài liệu, tu sửa, phục chế tài liệu bị hư hỏng, rách nát trong quá trình sử dụng hoặc do các nguyên nhân khác;
     - Xây dựng các kho luân chuyển cho mạng lưới Thư viện huyện; hướng dẫn, tham gia xây dựng mạng lưới thư viện, phòng đọc cơ sở; hướng dẫn và bồi dưỡng  nghiệp vụ cho cán bộ thư viện trên địa bàn.

IV. Trung tâm Huấn luyện, Đào tạo và Thi đấu thể thao
 
I. Giới thiệu chức danh:
     Ông Phạm Hồng Phong- Giám đốc;
     - Ông Ngô Gia Hùng- Phó giám đốc;
     - Bà Lê Thị Kim Hương- Phó giám đốc.
II. Chức năng – nhiệm vụ:
     - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo vận động viên đội tuyển thể thao năng khiếu của tỉnh sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt;
     - Phát hiện, tuyển chọn học sinh trong tỉnh ở lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng thực sự có năng khiếu thể thao và đạt được những chỉ tiêu tuyển chọn khác để đào tạo, bồi dưỡng một cách cơ bản, có hệ thống khoa học theo chương trình, nội dung, phương pháp huấn luyện do Bộ Văn, Hoá, Thể thao và Du lịch quy định, tạo điều kiện tốt nhất cho vận động viên học tập văn hoá, chính trị nhằm phát triển con người toàn diện, đặc biệt là tài năng thể thao;

     - Tham gia đề xuất, thực hiện chế độ theo quy định của pháp luật đối với huấn luyện viên, vận động viên; nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ đối với lĩnh vực đào tạo tài năng thể thao; đề xuất cử huấn luyện viên đi dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tham gia thi đấu các giải thể thao trong nước, các giải thể thao khu vực và quốc tế;
     - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện huấn luyện vận động viên, tập huấn và thi đấu của các đội tuyển thể thao của tỉnh sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt;
     - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động dịch vụ và thi đấu thể thao sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt;
     - Phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức các gải thể thao cấp tỉnh, Đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh; tổ chức các giải thể thao cấp Khu vực. toàn quốc và Quốc tế sau khi được cấp thẩm quyền giao và phê duyệt; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật Nhà nước về lĩnh vực thể dục thể thao;
     - Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính và đội ngũ cán bộ, viên chức, huấn luyện viên vận động viên;
     - Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu thuộc lĩnh vực thể dục thể thao theo đúng quy định.

V. Trung tâm văn hóa, Điện ảnh và Du lịch
I. Giới thiệu chức danh:
     - Ông Nguyễn Chi -  Giám đốc; 
     - Ông Vũ Công Định - Phó Giám đốc.
II. Chức năng – nhiệm vụ:
     Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác văn hoá; tuyên truyền cổ động mỹ thuật nhiếp ảnh, triễn lãm điện ảnh và du lịch trên địa bàn tỉnh;
     - Quy hoạch hệ thống cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các kế hoạch tuyên truyền, cổ động, thi sáng tác cổ động, cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn tỉnh;
     - Phối kết hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triễn lãm quy mô cấp tỉnh.
     - Tổ chức, chỉ đạo nghiệp vụ đối với hoạt động của các Câu lạc bộ nghề nghiệp như: CLB hoạ sĩ....trên địa bàn tỉnh;

     Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm và phát huy các loại hình múa, nhạc hoạ, lễ hội truyền thống để phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc địa phương; tổ chức các hoạt động văn nghệ quần chúng, hội thi, hội diễn giao lưu văn hoá trên địa bàn tỉnh;
     - Tham gia tổ chức tuyên truyền thực hiện cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá của tỉnh;
     - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các Hội thi, Hội diễn nghệ thuật quần chúng;
     - Tổ chức, chỉ đạo nghiệp vụ đối với hoạt động của các Câu lạc bộ nghề nghiệp như: CLB thơ ca người cao tuổi...
     - Xây dựng và tổ chức thực hiện theo kế hoạch chiếu phim tại rạp, chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ thiếu nhi, đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa và lực lượng vũ trang;
     - Tham gia xây dựng quy hoạch và tổ chức hệ thống các đơn vị chiếu phim, rạp chiếu bóng của Nhà nước, hợp tác đầu tư, liên doanh và phát hành phim đối với các tổ chức, cá nhân trong nước về lĩnh vực điện ảnh theo quy định của pháp luật;
     Tổ chức các hoạt động xúc tiến, đầu tư du lịch; tuyên truyền quảng bá du lịch; tham gia, đề xuất với Giám đốc Sở xây dựng các đề án, quy hoạch, định hướng, giải pháp phát triển du lịch các dự án đầu tư du lịch trên địa bàn tỉnh.
     - Phục vụ các hoạt động quản lý, kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh; quảng bá thông tin, tiếp thị đến các thị trường du lịch trọng điểm trong và ngoài nước;
     - Tổ chức khảo sát, xây dựng các chương trình du lịch chuyên đề (như du lịch làng quê, làng nghề, du lịch về nguồn, thăm chiến trường xưa...); tư vấn tổ chức các sự kiện du lịch và lập các dự án đầu tư du lịch; được làm đại lý cung ứng thiết bị, vật tư phục vụ hoạt động du lịch, đại lý vé cho các hãng hàng không, tàu lửa và các phương tiện vận chuyển khác gắn với hoạt động xúc tiến du lịch theo quy định;
     - Tổ chức thiết kế, xây dựng và xuất bản các sản phẩm phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch; tư vấn, tổ chức thực hiện các sự kiện du lịch, hội thảo du lịch, biểu diễn các loại hình nghệ thuật phục vụ khách du lịch, các dịch vụ du lịch trên địa bàn toàn tỉnh;
     - Thiết kế, in ấn các ấn phẩm du lịch; thiết kế, xây dựng các biển hiệu quảng cáo du lịch; tư vấn tiếp thị, cung ứng dịch vụ thông tin nghiên cứu thị trường và lập các dự án đầu tư du lịch.
     - Phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch và liên kết tổ chức dạy nghề về du lịch cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu;
     Thường xuyên đến các địa điểm cần thiết trên địa bàn để thông tin tuyên truyền và cổ động quần chúng thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào lớn của cả nước và nhiệm vụ cụ thể của đị phương;
     - Xây dựng kế hoạch thông tin lưu động hoạt động tuyên truyền, thống nhất trong kế hoạch hoạt động chung của tỉnh và của cấp huyện;
     - Quản lý tượng đài khuôn viên Anh hùng Núp tại Hoa Lư, Thành phố Pleiku.

VI. Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật
I. Giới thiệu chức danh:
       - TS. Nguyễn Thái Bình- Hiệu trưởng
       - Th.s.  Phan Văn Phùng - Phó Hiệu trưởng
       - Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Hiệu trưởng
II. Chức năng – nhiệm vụ:
       - Xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ văn hoá, nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp phục vụ yêu cầu phát triển sự nghiệp văn hoá, nghệ thuật của địa phương; khi được cáp thẩm quyền phê duyệt xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh,
tổ chức tuyển sinh, ttổ chức giảng dạy, học tập quản lý người học và các hoạt động khác theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng; công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền;
     - Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, kế hoạch giảng dạy trên cơ sở chương trình khung quy định; tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình của các ngành đào tạo trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định do Hiệu trưởng nhà trường thành lập; nghiên cứu, sưu tầm vốn văn hoá- nghệ thuật của cá dân tộc trong tỉnh
để phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và góp phần bổ sung kho tàng văn học, nghệ thuật của tỉnh;
       - Tự đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và chịu sự kiểm định chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan có thẩm quyền về chất lượng giáo dục; xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng;
       - Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất; được miễn, giảm thuế; vay tín dụng; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật;
       - Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại; được sử dụng nguồn thu ngân sách, từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, mở rộng hoạt động kinh doanh, dịch vụ và chi cho giáo dục theo quy định pháp luật;
       - Phối hợp với gia đình người học, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức cho cán bộ, viên chức và người học tham gia các hoạt động xã hội;
       - Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hoá, nghệ thuật nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng và việc làm, phục vụ sự nhiệp phát triển văn hoá, nghệ thuật, bổ sung nguồn lực cho nhà trường;
       - Được hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hoá, nghệ thuật của nước ngoài theo quy định;
       - Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, quản lý, sử dụng tài sản, tài chính, đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động của Trường; thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao.

 Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Phan Xuân Vũ - Chức vụ: Giám đốc- trưởng ban biên tập
Điện thoại:  059.3824399 – 0934772601 -  Fax:  059.3715058
Email: vtdgialai@gmail.com
Giấy phép số: 56/GP-TTĐT ngày 05/4/2010 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.