Giới thiệu về Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai được thành lập theo Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 07-4-2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trên cơ sở hợp nhất Sở Văn hóa và Thông tin, Sở Thể dục Thể thao, bộ phận Du lịch (Sở Thương mại), bộ phận Gia đình (thuộc Ủy ban Dân số-Gia đình và Trẻ em).
Trụ sở làm việc ở ½ tầng 2 và 1 tầng 3 khu Liên cơ quan (gồm 5 Sở), tại 17 Trần Hưng Đạo, Tp.Pleiku, Gia Lai. Riêng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ (Một cửa) của Sở làm việc ở tầng 1.
Sở có 09 Phòng chuyên môn: Văn phòng, Phòng Tổ chức-Pháp chế, Phòng Kế hoạch-Tài chính, Thanh tra, Phòng Quản lý Văn hóa, Phòng Quản lý Di sản văn hóa, Phòng Quản lý Thể dục Thể thao, Phòng Quản lý Du lịch, Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình; 07 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở gồm: Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Du lịch tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San, Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Huấn luyện, Đào tạo và Thi đấu thể thao tỉnh, Ban Quản lý Quảng trường Đại Đoàn Kết.
Lãnh đạo Sở gồm 01 Giám đốc và 05 Phó Giám đốc phụ trách 4 mảng: văn hóa- gia đình, di sản văn hóa, thể thao, du lịch.
Toàn Sở hiện có 50 cán bộ công chức, lao động, trong đó Văn phòng: 11 người, Phòng Tổ chức-Pháp chế 3 người, Phòng Kế hoạch-Tài chính: 04 người, Thanh tra Sở: 04 người, Phòng Quản lý Văn hóa: 04 người, Phòng Quản lý Di sản văn hóa: 03 người, Phòng Quản lý Thể dục Thể thao: 05 người, Phòng Quản lý Du lịch: 05 người, Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình: 04 người.
Số lượng cán bộ viên chức, lao động tại các đơn vị trực thuộc: Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Du lịch tỉnh 47 người; Bảo tàng tỉnh 20 người; Thư viện tỉnh 15 người; Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San 55 cán bộ, nghệ sỹ, diễn viên; Trường Trung cấp Văn hóa -Nghệ thuật tỉnh 48 cán bộ, giáo viên; Trung tâm Huấn luyện, Đào tạo và Thi đấu thể thao tỉnh: 35 cán bộ, huấn luyện viên.
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) ở địa phương theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
         

bieutuongdulich-(2).png
Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Phan Xuân Vũ - Giám đốc Sở, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại:  0269.3824399  -  Fax:  0269.3715058
Email: vhttdlgialai@gmail.com (nhận tin bài)
hoặc svhttdl@gialai.gov.vn (nhận công văn)
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT Ngày 01 tháng 7 năm 2016  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.